Hidrocentrala Portile de Fier II este una din cele mai mari hidrocentrale din Romania, ocupand locul II dupa Portile de Fier I.La 50 de m de Hidrocentrala Portile de Fier II se afla ecluza Portile de fier II peste care este podul ecluzei care face legatura intre Portile de Fier II si localitatile limitrofe,iar podul suspendat pe cabluri face legatura cu localitatea Balta Verde aflata la 7 km.

Comuna se incadreaza conf. P.A.T.J. Mehedinţi aprobat in zona a-ll-a turistica a judeţului.

Comuna are legătura la DJ 562 spre municipiul Dr. Tr. Severin si este racordata la transportul urban rutier.

Prezintă un cadru natural atrăgător, disponibilitatea suprafeţelor de teren ce ar putea sa asigure amenajări de baze turistice diverse pentru desfăşurarea turismului de sejur sau tranzit in zona , dat fiind faptul ca in zona se afla Hidrocentrala Porţile de Fier II, si cele patru situri arheologice ale comunei Gogosu :

* ruinele unei aşezări romane care datează din secolele al ll-lea si al III –lea in satul Balta Verde, zona«Câmpul Deciului»

* punctul arheologic« Bivolarii»din epoca bronzului aşezat in insula Ostrovu Mare

* « Prundul Deiului», tot in Ostrovu Mare, perioada secolelor II –IV –lea.

* Ruinele necropolei medievale din Ostrovu Mare

* Ruinele aşezării epipaleolitica din satul Ostrovu Mare..

Comuna nu beneficiază de o baza materiala turistica, neexistind nici o unitate turistica (hotel, motel, camping, case de vacanta sau pensioane turistice). In ciuda acestui inconvenient, deţine un potenţial turistic extraordinar si de o motivaţie turistica favorabila dezvoltării unui turism internaţional de calitate.